Bạn Nguyễn Tiến Dũng – 1997 – Bắc Giang – Du học nghề xây dựng – Đỗ visa tháng 12/2021