Bạn Nguyễn Văn Tùng – 1995 – Bắc Giang – Du học nghề xây dựng – Đỗ visa tháng 12/2021