Bạn Phạm Hoàng Thái – 2002 – Thanh Hóa – Du học nghề đầu bếp – Visa du học tháng 11/2022