Bạn Phan Thị Huyền – 1997 – Nghệ An – Du học nghề điều dưỡng hệ chuyển đổi bằng cấp – Đỗ visa tháng 11/2021