Bùi Trọng Vinh – 1998 – Hải Dương – Đã có VISA du học nghề Điều dưỡng tháng 03/2024