Cao Minh Nhật – 2003 – Nghệ An – Đã có VISA du học nghề Điều dưỡng tháng 03/2024