Bạn Đỗ Thị Minh Phượng – 1997 – Quảng Ninh – Du học nghề Nghiệp Vụ NHKS – Visa du học tháng 12/2022