8

 

 

 

 

 

Đoàn Gia Phúc – 2003 – Tiền Giang đã có visa du học nghiệp vụ NHKS