Bạn Dương Ngọc Hải Đăng – 2003 – Hà Nội – Visa du học nghề đầu bếp tháng 02/2023