Hà Minh Nguyệt – 2003 – Phú Thọ – Đã có VISA du học nghề Điều dưỡng tháng 03/2024