z4665471392957 79090d8aa279e5d163f4f4847f09f585

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Thắng – 2002 – TPHCM đã có visa du học nghề xây dựng