Hoàng Minh Thắng – 2002 – TPHCM đã có visa du học nghề xây dựng