IMG 3378

Lê Minh Chiến – 2003 – Bắc Giang – Du học nghề Nghiệp Vụ NHKS – Visa du học tháng 01/2023