Bạn Ngô Công Minh – 2004 – Quảng Ninh – Đã có VISA du học nghề điều dưỡng tháng 09/2023