Nguyễn Quỳnh Trang – 2004 – Thanh Hóa – Đã có VISA du học nghề đầu bếp tháng 01/2024