Nguyễn Thị Hằng Nga – 2004 – TPHCM đã có visa du học nghiệp vụ NHKS