Nguyễn Thị Linh Trang – 1995 – Nghệ An – Đã có VISA du học nghề nghiệp vụ NHKS tháng 01/2024