Nguyễn Thị Quỳnh Chi – 2004 – Hải Dương – Đã có VISA du học nghề đầu bếp tháng 01/2024