IMG 3482

Bạn Nguyễn Thị Thư – 2003 – Bắc Ninh – Du học nghề Nghiệp Vụ NHKS – Visa du học tháng 01/2023