Nguyễn Trần Vui – 2004 – Quảng Trị – Đã có VISA du học nghề đầu bếp tháng 01/2024