Phạm Minh Ánh – 2004 – Hưng Yên – Đã có VISA du học nghề Điều dưỡng tháng 03/2024