Bạn Phạm Thị Minh – 2003 – Thái Bình – Visa du học nghề đầu bếp tháng 03/2023