Bạn Tô Thanh Sơn – 2003 – Nam Định – Đã có VISA du học nghề đầu bếp tháng 11/2023