Bạn Vũ Đức Huy – 2004 – Quảng Ninh – Đã có VISA du học nghề nhà hàng khách sạn tháng 11/2023