LỊCH THI VÀ LỆ PHÍ THI B1 VIỆN GOETHE NĂM 2022

LỆ PHÍ THI B1 VIỆN GOETHE HÀ NỘI
3.000.000 VND / 4 kỹ năng
800.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:
3.500.000 VND / 4 kỹ năng
1.000.000 VND / 1 kỹ năng

LỊCH THI B1 VIỆN GOETHE HÀ NỘI

Ngày thi  Hạn cuối đăng ký online
17.+18.01.2022 07.01.2022
07.+08.02.2022 14.01.2022
14.+15.02.2022 21.01.2022
21.+22.02.2022 11.02.2022
28.02.+01.03.2022 18.02.2022
07.+08.03.2022 25.02.2022
14.+15.03.2022 04.03.2022
21.+22.03.2022 11.03.2022
28.+29.03.2022 18.03.2022

Thông tin chi tiết viện Goethe tại Hà Nội: Lịch thi viện Goethe

LỆ PHÍ THI B1 VIỆN GOETHE HỒ CHÍ MINH
Học viên viện Goethe:

Thí sinh tự do:

LỊCH THI B1 VIỆN GOETHE HỒ CHÍ MINH

Hạn cuối đăng ký một kỳ thi là 10 làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và Viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.

Ngày thi  Hạn cuối đăng ký thi
14.- 16.02
(hết chỗ)
16.01.
24.- 25.02
(Sprechen)
10.02.
28.02. – 02.03.
(hết chỗ)
14.02
14.- 16.03. 02.03.
28.- 30.03. 14.03.
12.- 14. 04. 29.03.
25.- 27.04. 11.04.
09.- 11.05. 22.04.
23.- 25.05. 09.05.
06.- 08.06. 23.05.
20.- 22.06. 06.06.
11.- 13.07. 27.06.
25.- 27.07. 11.07.
08.- 10.08. 25.07.
22.- 24.08. 08.08.
05.- 07.09. 18.08.
19.- 21.09. 05.09.
10.- 12.10. 23.09.
24.- 26.10. 10.10.
07.- 09.11. 24.10.
21.- 23.11. 07.11.
05.- 07.12. 21.11.
19.- 21.12. 05.12.

Thông tin chi tiết viện Goethe tại TP. Hồ Chí Minh: Lịch thi viện Goethe