facebook
Vietnamese English 
Vietnamese English 

Viện Goethe Hà Nội thông báo lùi lịch thi tháng 4.2020

thong báo viên goethe tháng 4

Viện Goethe Hà Nội và thư viện sẽ tạm đóng cửa đến hết ngày 05.04.2020. Mời các bạn sử dụng dịch vụ Thư viện điện tử ONLEIHE miễn phí của chúng tôi. Các khóa học tiếng Đức sẽ được thực hiện trực tuyến. Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn đăng ký học, hãy viết email đến kurse-hanoi@goethe.de 
Cám ơn sự thông cảm của các bạn!

***

Wegen der CoVid-19 Epidemie bleibt das Goethe-Institut Hanoi und seine Bibliothek bis 05.04.2020 geschlossen. Wir bieten Ihnen unsere kostenlose digitale Bibliothek ONLEIHE an. Die Sprachkurse finden weiter online statt. Bei Fragen/Anmeldungen schreiben Sie uns bitte an kurse-hanoi@goethe.de.
Wir danken für Ihr Verständnis!

***

Due to the CoVid-19 epidemic, the Goethe-Institut Hanoi and its library will be closed until April 5th, 2020. We offer our free digital library ONLEIHE.
The language courses will continue online. If you have any questions or registrations, please write to us at kurse-hanoi@goethe.de
Thank you for your understanding!

nguồn: facebook viện Goethe Hà Nội

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn về các chương trình, khoá học, và tham dự lớp học thử miễn phí !