facebook
Vietnamese English 
Vietnamese English 

Ngành học, nhóm ngành và khối ngành Đại học

Đối với hệ thống giáo dục Đức, người ta phân chia các ngành học vào các nhóm ngành, và các nhóm ngành này lại thuộc các khối ngành như khối kỹ thuật (Technisch), kinh tế-luật (Wirtschaft), xã hội (Gesellschaft), Y dược (Medizin), Thiết kế – nghệ thuật (Gestalt).

Về cơ bản, sinh viên Việt Nam muốn đăng ký học một ngành học tại Đại học Đức cần có chứng nhận nhập học hoặc đã nhập học tại Đại học Việt Nam trong một ngành học cùng nhóm ngành. Về các nhóm ngành được định nghĩa tại Đức, chúng ta có thể tham khảo bảng 20 nhóm ngành sau, chúng được định nghĩa bởi anabin:

Bằng việc tra cứu bảng 20 nhóm ngành trên, chúng ta có thể biết được với ngành học chúng ta đậu vào Đại học ở Việt Nam thì có thể đăng ký học ngành gì ở Đại học tại Đức.

Ví dụ ở Việt Nam học đại học (chính quy) ngành cơ khí, có thể đăng ký học ngành điện tử tại một trường Đại học Đức.

Trong thực tế thì các nhóm ngành trên còn được phân vào các khối ngành (đã trình bày ở trên), do đó thông thường nếu sinh viên Việt Nam có mong muốn, vẫn có thể xin theo học một ngành không cùng nhóm ngành với ngành mình học ở Việt Nam, với điều kiện ngành xin học này cùng khối ngành với ngành học ở Việt Nam.

Ví dụ: Ở Việt Nam học đại học ngành cơ khí (nhóm ngành 12), vẫn có thể xin sang học công nghệ thông tin (nhóm ngành 5). Yêu cầu cụ thể thì có thể xem xét tùy hoàn cảnh đăng ký xin học Đại học Đức, ví dụ như đã học thành công 2 năm đại cương tại đại học Việt Nam, hoặc ví dụ như đã hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại Đức.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn về các chương trình, khoá học, và tham dự lớp học thử miễn phí !